AVALEHEKÜLG

TUTVUSTUS

ÜRITUSTE KALENDER

TEENUSED

GALERII

HUVIRINGID

KONTAKT

VIITED

MTÜ KOLGAKÜLA SELTS

 

MTÜ KOLGAKÜLA SELTS

Kolgaküla seltsi tegevus on ikka olnud seotud Kolgaküla rahvamajaga, mis ehitati külarahva eestvedamisel 1930-ndatel aastatel ja oli aastakümneid aktiivselt kasutuses. 1971. a viidi toonase Loksa kolhoosi majandus- ja kultuurikeskus üle Vihasoole ning filiaalistaatuses Kolgaküla rahvamaja kultuuri- ja seltsielu jäi soiku. Maja oli 1990-ndateks aastateks üsna räämas. 1996. aastal hakkasid 2 tublit Kolgaküla meest, vennad Kunnar ja Roomet Vahtras maja renoveerima. 1997. a lõid nad siin kandis esimese mittetulundusühingu - Kolgaküla Rahvamaja, et saada toetust maja renoveerimisele ja tegevusele. Alates 2002. aastast kannab ühing nime Mittetulundusühing Kolgaküla Selts. Selts töötab vastavalt Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetele. Selle põhitegevus on suunatud rahvamaja haldamisele, inimeste ühistegevuses osalemisele, kultuurielu arendamisele ja karskusliikumise edendamisele.

1996 - 2006. a renoveeriti rahvamaja Kolgaküla seltsi eestvedamisel täielikult. Samal suvel põles maja maani maha. Rahvamaja taastati seltsi algatusel ja peamiselt Kuusalu valla finantseerimisel. Raha kogumiseks aitas selts korraldada mitmeid heategevuslikke üritusi. Rahvamaja avati pidulikult 19. juunil 2008 ja kuulub nüüd Kuusalu vallale, Kolgaküla seltsil on vallaga pikaajaline haldusleping. Maja balti klindi serval loopealsel on üle Eesti tuntud maamärk, selles on Kuusalu valla suurim ja esinduslikeim saal, mis mahutab 200 inimest. Lisaks seal korraldatavatele kultuuriüritustele renditakse maja välja perekondlikeks sündmusteks, väiksemateks ja suuremateks konverentsideks ja muudeks koosviibimisteks.

Kolgaküla seltsis on praegu 46 liiget. Juhatus on viieliikmeline, sellesse kuuluvad: esimees (ühtlasi ka külavanem) Kalle Aasrand, Anu Adamson, Mikk Lehis, Jüri Laasik ja Kai Sadam. Seltsi tegevjuht on Kaisa Linno.

Aastate jooksul on Kolgaküla selts korraldanud palju kultuurisündmusi. Igal aastal külastab meid mitu teatritruppi, toimub kontserte ja filmivaatamisi. 40-aastase traditsiooniga on iga viie aasta järel toimuv Kolgaküla kokkutulek. 2010. a suvel toimunud IX kokkutulekul osales 265 inimest. Tänu PRIA toetusele oli pidu suurejooneline, kahe meretaguse bändiga ja traditsiooniliselt pikkade laudadega.

2009. a sügisel algas Kolgaküla seltsi esimene PRIA toetusega projekt "Kogupere laupäevad Kolgaküla rahvamajas", mille raames toimus hooaja jooksul 5 perepäeva. Iga kord õpiti kokaklubis söögitegemist, meistritoas meisterdamist, maitsti koos valmistatud toite ja vaadati koguperefilmi. Perepäevad said kohe populaarseks, hooaja jooksul käis neil 150 inimest kogu vallast. Kolgaküla selts saavutas eesmärgi - kujunes välja “klubi” väikeste lastega peredest ja pensionäridest, kes alati kohal olid. Koguperepäevad jätkuvad 2011. a, nüüd toimub nende raames ka matku ja kino asemel pakutakse mõnikord ka muud meelelahutust.

2010. a sügisest korraldab Kolgaküla selts PRIA toetusega projekti “Kolgaküla kinoklubi”. Eesmärgiks on lisaks lihtsale tantsuõhtule, mida inimesed ilmselt eelkõige ootavad, pakkuda kinokunsti ja stiili. Hooaja jooksul toimub 4 kinoklubiõhtut, mis alati algavad filmiga. Seejärel kohtutakse filmitegijaga. Lõpuks on filmi stiilis tantsuõhtu.

Pika traditsiooniga ja väga populaarsed on Kolgaküla mälumängud, mis  toimuvad aasta jooksul 4-5 etapis. Iga kord on osalejaid kuni 150, meeskondi on nii üle Kuusalu valla, teistest valdadest kui Tallinnast. Ka seltskonnatantsukursused, mida tehti juba vanas rahvamajas, jätkuvad hoogsalt. Kolmandat aastat käivad meie rahvamajas koos tublid line-tantsijad. Mõlemad tantsuõpetajad sõidavad kohale Tallinnast. 2010. a kevadest toimub rahvamajas laste kunstiring ja sügisest laste tantsutrenn. Mõlema puhul on entusiasm ülisuur. Rahvamajas õpetatakse ka inglise ja soome keelt ning saab käia lauatennist mängimas.

Kolgaküla seltsi eestvedamisel koostati 2010. a sügisel Kolgaküla arengukava aastateks 2011-2021. Külaelanikke küsitledes selgus, et eluga siin külas ollakse rahul. Enim tuntakse uhkust spordibaasi, rahvamaja ja muuseumi üle. Seega tuleb jätkata huvitavate kultuuriürituste korraldamist ümbruskonna elanikele ning teha võimalikult palju koostööd muuseumi ja spordibaasiga, et üheskoos hoida Kolgaküla head mainet ja otsida pidevalt uusi lahendusi.

MTÜ juhatuse eesotsas on aastate jooksul olnud  Kunnar Vahtras, Rutt Vilippus ja Mihkel Tiks. Erinevates koosseisudes on kuulunud juhatusse Roomet Vahtras, Rein Kiis, Helges Mändmets, Hilleri Treisalt, Tiia Andre, Eva Allmägi, Ene Sadam, Mari-Liis Idavain, Anu Adamson.

 

MTÜ Kolgaküla Selts põhikiri

MTÜ Kolgaküla Selts majandusaasta aruanded (2009; 2010; 2011; 2012; 2013)

Kolgaküla arengukava 2011-2021

 

Praeguse juhatuse nimed ja kontaktandmed:
Õnne Pool onne.pool@gmail.com 53308393
Kalle Aasrand (juhatuse esimees ja külavanem) kalle.aasrand@mail.ee 5126214
Paul Laasik 56491107
Mattias Kaljumäe mattias.kaljumae@mail.ee 56828577
Andrus Tuuletare tuulmet@hot.ee 5069088